ČJ - větné členy

13. října 2011 v 19:26 | We.Nd.ush.kaa |  • For my class

Několikanásobné VČ

Podmět

Pavel, Petr a Adam šli do školy.

Přísudek

Děti si hrály a zpívaly.

Přívlastek

Shodný x Neshodný

Shoduje se Neshoduje se,
s podstatným stojí většinou za podstatným jménem.
jménem v rodě, kamarád z Prahy, napsání dopisu, knihy s červenými deskami,…
čísle a pádě.
Většinou před
podstatným jm.-
mladý člověk

Volný x Těsný

Vyjadřuje Vyjadřuje vlastnost podstatnou, nelze vypustit bez změny smyslu věty,
doplňující, neodděluje se čárkou, může být rozvitý, stojí před řídícím substantivem,
ale nepodstatnou nebo za ním. Žáci přihlášení do soutěže se shromáždí před divadlem.
vlastnost. Oddělený
čárkou (uprostřed věty,
čárky z obou stran)-
Zahrada, obehnaná
drátěným plotem, byla
vzorně uklizena.

Holý x Rozvitý

Nerozvitý Základem bývá rozvíjené adjektivum.
žádným větným
členem.

Několikanásobný x Postupně rozvíjející

Pořadí adjektiv lze změnit, Řídící substantivum se rozvijí nejdříve jedním
jsou oddělena čárkou nebo adjektivním přívlastkem, pak celé spojení dalším
spojkou a. výrazem. Neoddělují se čárkou. Nejznámější
Červené, žluté a oranžové současný český básník.
květy
 

Česká Republika

13. října 2011 v 19:23 | We.Nd.ush.kaa |  • For my class

Česká Republika

Obecně

• rozloha 78868 km2, 21. největší země Evropy
• nejvyšší bod → vysílač na Pradědu 1650m
• nejnižší bod → výtok Labe v Hřensku
• nejdelší hranice → Německo (asi 810km)
• nejkratší hranice → Slovensko (asi 265km)
• vnitrozemský stát
• střecha Evropy (Kralický Sněžník) → tři úmoří → Baltské
→Černé
→ Severní
• podnebí → vnitrozemské i oceánské (rozhraní)
• mírný podnebný pás
• pomyslná hranice mezi západem a východem
• dvě vyšší geomorfologické jednotky →Česká vysočina (prvohory, menší, zaoblenější)
→ Z.Karpaty (třetihory, mladší, ostřejší)
• Západ ↔ východ 493km
• Sever - Jih 278km
• nejseverněji položené - Lobendava u Šluknova
• nejjižněji položené - Vyšší Brod
• nejzápadněji položené - Krásné u Aše
• nejvýchodněji položené - Bukovec
• za Karla IV. velmoc
• NATO x Varšavská smlouva
• EU x RVHP (rada vzájemné hospodářské pomoci)

Historický vývoj

• první stopy → pravěk
• 7.století - Sámova říše
• 9.století - Velká Morava (10.stol)
• 10.století - Přemyslovský stát (3 století, hranice podobné jako v současnosti), největší rozmach za Přemysla Otakara II.
• 14.století - Lucemburkové (Karel IV. → největší rozmach, více titulů, velmoc, Praha centrem Evropy)
• 1918 → rozpad Rakouska - Uherska
• do 1938 →"velmoc"
• vznik Československa 1918 → 6.1. Tříkrálová deklarace (právo na samostatnost)
→30.5. Pitsberská dohoda (dohoda o společném státu)
→ 18.10. Washingtonská deklarace (vyhlášena samostatnost, Rakousko-Uhersko, ale nechce)
→ 28.10. Vznik
→ 30.10. připojeno Slovensko (Martinská deklarace)
• 1938 → podstoupeny pohraniční oblasti
• 1939 →Slovenský štát, Protektorát Čechy a Morava
• 1960 →Českoslovanská socialistická republika

Povrch a jeho členění

• středně hornatá země
• střední nadmořská výška 450 m.n.m, Evropy 290 m.n.m
• 200-1000 m.n.m - 93% rozlohy
• do 200 m.n.m - 5% rozlohy
• nad 1000 m.n.m - 2%
• nejvyšší vrchol → 1602 m.n.m
• nejvyšší vrchol Moravy → 1491 m.n.m
• nejnižší bod →výtok Labe u Hřenska, 115 m.n.m
• nejnižší bod Moravy → soutok Moravy a Dyje, 149 m.n.m
• nejnižší bod Slezska → výtok Odry, 195 m.n.m
• Krkonoše → největší
• Šumava → nejrozsáhlejší
Členění
A) Podle nadmořské výšky krajiny
→nížiny (vše do 200 m.n.m)
→ vysočiny (nad 200 m.n.m)
B) Výškové rozdíly
→ roviny - do 30m, 4%
→ pahorkatiny - 30-150m, 50%
→ vrchoviny - 150-300m, 34%
→hornatiny - 300-600m, 11%
→ velehory - nad 600m, 1%
→ nadmořská výška nejvyššího bodu - (mínus) nadmořská výška nejnižšího bodu na ploše 4x4km (max-min)

Kam dál

Reklama